Grunt inwestycyjny – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

grunt inwestycyjny

Firma “KOSTAR Nieruchomości” przedstawia działkę ewidencyjną opow. 0,7402 ha położną na wschodnich granicach miasta Wieliczka, w odległości około 1,5 km od ścisłego centrum miasta Wieliczka.

Nieruchomość ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta, jest płaska. Działka jest dobrze skomunikowana z resztą miasta, bokiem północnym przylega do drogi publicznej – ulicy Wincentego Pola, bokiem zachodnim do ulicy Do Świdówki, a w niedalekiej odległości (ok. 150 m) przebiega droga krajowa nr 94. Nieruchomość zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej – jednorodzinnej, oraz terenów zabudowy usługowej. Na chwilę obecną działka użytkowana jest rolniczo i ma dostęp do wszystkich mediów z działek sąsiednich. Według wstępnych analizy na działce można wybudować ok 5000 m² PUM

Działka położona jest na terenie obszaru, który jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Wieliczka uchwalonym Uchwałą Nr XLVI/763/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka – obszar “A” działka nr 723/1 położona jest w terenach oznaczonych na mapie symbolem 262MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka północnym i zachodnim brzegiem obejmuje część drogi oznaczonej na mapie symbolem 27KDD, oraz 28 KDD,publiczne drogi klasy dojazdowej.

Zapraszamy do prezentacji. Przed prezentacją podpisywana jest standardowa umowa pośrednictwa. Oferta na wyłączność.

Cena: 4 300 000 zł

Kontakt w sprawie oferty 783 303 974

Korzystając z usług firmy KOSTAR Nieruchomości masz zapewnioną obsługę doradztwa prawnego, wyceny nieruchomości i analizy aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości.

Powyższy opis ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.