Poznaj wartość swojego majątku!

Poniżej wybierz problem, z którym mogę Ci pomóc i zapoznaj się z pomocnymi wskazówkami.

  1. Wycena nieruchomości
  2. Analiza rynku nieruchomości i analiza możliwości inwestycyjnych nieruchomości
  3. Wycena odszkodowań wywłaszczeniowych
  4. Wycena wynagrodzenia za ustanawiane służebności  oraz odszkodowań za bezumowne korzystanie z nieruchomości
  5. Doradztwo w zakresie gruntów rolnych i ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
  6. Podział majątku wspólnego i dział spadku
  7. Wycena przedsiębiorstw